10 saker produktiva människor gör

Att vara produktiv är något vi alla önskar att vara eftersom vi bara har 24 timmar på ett dygn. Tid är den viktigaste och mest värdefulla tillgång vi människor har. Det känns riktigt bra att lämna kontoret efter en produktiv dag på jobbet. Här får du tipsen som gör att varje dag blir effektiv.

Effektiversa din arbetsdag så här

1. Effektiva människor gör inte samma sak två gånger

Lämna inget i vänteläge, att göra något senare gör att du spiller mycket värdefull tid. Spara inte mejl eller ett telefonsamtal till senare, utan ta ett beslut direkt, delegera eller ta bort mejlet/ ignorera samtalet.

2. De förbereder sig inför nästa arbetsdag innan de lämnar kontoret

Produktiva människor lägger några minuter på att punkta upp vad de ska göra nästa dag och de stryker de punkter de har gjort under dagen. På det här sättet så vet du att du uppnår dina mål varje dag.

3. Börja varje dag med den punkt eller arbetsuppgift som är jobbigast

Om du börjar med att slutföra det som tar emot mest så känns de andra uppgifterna enklare under dagen. Dessutom har du som mest energi på förmiddagen.

4. Prioritera det som är viktigast

Se till att de små sakerna inte kommer ivägen för det som verkligen betyder något. Prioritera alltid de arbetsuppgifter som ger bäst resultat och försök ignorera eller delegera mindre viktiga arbetsuppgifter som bromsar vägen framåt.

5. Använd alltid ett schema under möten

Alla vet att möten är de största tidstjuvarna och de kan pågå hur länge som helst om du tillåter dem att göra det. Börja därför mötet med att informera alla om att mötet ska förhålla sig till ett bestämt schema. Detta gör alla motiverade att försöka hålla tidsplanen genom att vara fokuserade och effektiva.

6. Produktiva människor säger Nej

Nej är ett kraftfull och laddad ord som effektiva människor inte är rädda för att använda. De undviker obeslutsamhet som ”jag vet inte om jag kan” eller ”jag är inte säker”, utan de ger ett besked direkt ”nej”. Om du har svårt att säga nej så finns det en stor risk att du kommer uppleva ditt liv som stressfyllt och tillslut kan det leda till en depression eller att andra människor utnyttjar dig.

7. De kollar mejlen på bestämda tidpunkter

Produktiva människor kollar mejlen på morgonen och i slutet av dagen. Tiden därmellan stänger de ner sitt mejlprogram.  De prioriterar också mejlen från sina viktigaste kunder och leverantörer.

8.  De gör inte flera saker samtidigt

Att göra flera saker samtidigt är slöseri med tid. Påbörja istället en uppgift och slutförd den, annars så kommer hundra andra saker emellan hela tiden. Forskning visar att de som försöker hålla flera bollar i luften samtidigt gör sämre ifrån sig än de som fokuserar på en sak i taget. Anledningen till att det minskar effektiviteten är för att vår hjärna bara kan fokusera på en sak i taget.

9. De vågar stänga av jobbet ibland

Produktiva människor gör sig oanträffbara ibland och ger ansvar åt lojala kollegor som sedan rapporterar till dig. Allt måste då gå igenom den person du gett ansvar åt, den här personen blir då ett effektivt filter för dig.

10. Produktiva delegerar arbetsuppgifter

De inser att det finns flera smarta och talangfulla männsikor i sin omgivning och håller dem nära för att ge instruktioner om vilka arbetsuppgifter som behöver avlastas.

4.50 avg. rating (88% score) - 4 votes

Lämna en kommentar