Anställningsavtal – Vilka uppgifter ska finnas?

Anställningsavtalet också kallat anställningsbeviset är en skriftlig överenskommelse mellan två parter, att du ska utföra ett arbete för företaget. När ni båda har skrivit under så är ni överens om vad som står i kontraktet. Företaget, organsisationen eller myndigheten kallas på kontraktet arbetsgivare och du som ska utföra jobbet kallas arbetstagare.

I ditt anställningsavtal ska dessa uppgifter finnas:

  • Arbetsgivaren med företagets namn, organisationsnummer, adress
  • Arbetstagaren (du) med namn, personnummer, adress
  • Befattning samt uppgift om placering vid arbetsenhet/avdelning (vid större företag)
  • Anställningstid med anställningsdatum och uppgift om anställningen gäller tills vidare, provanställning eller för en begränsad tid. Gäller anställningen en viss tid ska sista anställningsdag anges
  • Din lön och andra förmåner (t.ex. betald/obetald semester med antal veckor) samt tjänstgöringsgrad (heltid eller deltid i procent). Det ska också framgå om arbetstiden är flexibel eller om annan oregelbunden arbetstid tillämpas. Antalet timmar ska stå skrivet.
  • Anställningsform som t.ex. vikariat eller säsongsarbete
  • Kollektivavtalsområde om företaget använder sig av det och försäkringsvillkor

På vissa arbetsplatser förekommer också information om sekretess. Om informationen har lämnats till dig så ska det stå skrivet i anställningsavtalet.

Om du är på en arbetsintervju och blir erbjuden jobbet och anställningsavtalet direkt så ska du ta god tid på dig att läsa genom pappret. Titta gärna efter om företaget hänvisar till andra bilagor, personalhandböcker eller liknande, be då om att få titta på dessa papper också. Stå på dig!

4.38 avg. rating (87% score) - 26 votes

Lämna en kommentar