Tag Archives: anställningsavtal

Lagen om anställningsskydd (LAS) – Allt du behöver veta

LAS kom första gången 1974 och är i särklass den lag som fångat största intresset inom arbetsrätt. Lagen om anställningsskydd gäller alla arbetstagare, i både privat och offentlig sektor. Det finns få undantag som en arbetstagare med företagsledande ställning eller medlemmar av arbetsgivarens familj. De viktigaste reglerna i LAS är: anställningstid och anställningsform anställnings upphörande (uppsägning och avsked)… Läs Mer »

Anställningsavtal – Vilka uppgifter ska finnas?

Anställningsavtalet också kallat anställningsbeviset är en skriftlig överenskommelse mellan två parter, att du ska utföra ett arbete för företaget. När ni båda har skrivit under så är ni överens om vad som står i kontraktet. Företaget, organsisationen eller myndigheten kallas på kontraktet arbetsgivare och du som ska utföra jobbet kallas arbetstagare. I ditt anställningsavtal ska dessa uppgifter finnas:… Läs Mer »