Lagen om anställningsskydd (LAS) – Allt du behöver veta

LAS kom första gången 1974 och är i särklass den lag som fångat största intresset inom arbetsrätt. Lagen om anställningsskydd gäller alla arbetstagare, i både privat och offentlig sektor. Det finns få undantag som en arbetstagare med företagsledande ställning eller medlemmar av arbetsgivarens familj.

De viktigaste reglerna i LAS är:

  • anställningstid och anställningsform
  • anställnings upphörande (uppsägning och avsked)
  • turordning vid uppsägning
  • turordning vid återanställning

Utöver detta så innehåller LAS regler om vilka förmåner som gäller vid uppsägning, hur arbetsgivare och arbetstagare handlar vid tvist och regler om skadestånd.

Anställningstid och anställningsform

Lagen om anställningsskydd innehåller två olika anställningsformer

  • anställnings tillsvidare (kallas ”fast anställning” vilket är fel)
  • visstidsanställning (tidsbegränsad anställning)

Vid tillsvidareanställning löper anställningen till dess att du eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet.

3.96 avg. rating (79% score) - 25 votes

Lämna en kommentar