Säga upp sig? Tänk på det här först

Om du eller arbetgivaren vill säga upp din anställnings så behöver ni skriftligen skriva ett dokument om uppsägning.

Det finns enligt LAS endast två skäl för uppsägning, arbetsbrist eller personliga skäl.

Sparken på grund av arbetsbrist

Arbetsgivaren bestämmer över sin verksamhet och kan besluta att arbetsbrist gäller för dig. Anledningar till arbetsbrist är ofta ekonomiska skäl, större omorganisationer eller att arbetsgivaren vill flytta verksamheten till annan ort. Arbetsgivaren får inte säga upp dig om du kan bli omplacerat inom företaget. I ärlighetens namn så undersöks inte omplaceringsmöjligheter i en större utsträckning. I verkligheten så får arbetsgivaren som hon vill. De kraftiga konjunktursvängningarna gör att företagen snabbt måste anpassa sina kostnader, med andra ord så finns det alltid en anledning att sparka dig.

Sparken på grund av personliga skäl

Vid uppsägning av personliga skäl har arbetstagaren via LAS och eventuellt kollektivavtal ett långtgående skydd. Du ska ha missbrukat din anställning rejält för att bli uppsagd. Vad är då personliga skäl?

  • misshandel riktad mot arbetsgivaren där någon form av skada har uppstått
  • brott inom eller utom anställningen där brottet riktas mot arbetsgivaren eller skadar arbetsgivaren
  • illojalt beteende, t ex konkurrens eller utnyttjande av förtoendeställning
  • samarbetsproblem som är allvarliga till sitt slag, t ex upprepad frånvaro eller att du misskött ditt jobb eller trakasserat eller mobbat andra på arbetsplatsen. Har du blivit mobbad på din arbetsplats? Det finns idag extremt duktiga advokater på området, hör av dig via kontaktsidan så tipsar jag om bra advokater.

Sammanfattningsvis så krävs det en stor saklighet och bevisning från arbetsgivaren för att kunna sparka dig.

4.37 avg. rating (87% score) - 27 votes

Lämna en kommentar