Så här lyckas du med din löneförhandling

De flesta vill helst slippa löneförhandla eftersom det känns läskigt att be om lönehöjning av chefen. Det kan vara svårt att argumentera för högre lön om du inte har rätt underlag vid mötet. Att löneförhandla är något du kommer behöva göra hela ditt arbetsliv. Här får du sju tips på vägen.

Förhandla om lönen sist
Se till att du avvaktar med att diskutera lönen tills du blir erbjuden jobbet, det tipset gäller både vid en första anställningsintervju och vid en befordran. När förhandlingen börjar kan du ta höjd för vilken lön du önskar och börja förhandla med chefen. Skulle förhandlingen fastna så kan du säga att du vill tänka på saken.

Jämför lönen med liknande yrken
Kolla upp lönestatistik och jämför dina arbetsuppgifter med liknande tjänster. Det är viktigt att du går in i förhandlingen med rätt uppgifter om lön och ansvar.

Arbetsgivaren ska lägga första budet
Se till att arbetsgivaren kommer med det första budet. Ofta har arbetsgivaren ett färdigt anställningsavtal med lönen skriven på pappret. Det är en medveten strategi för att få dig att skriva på avtalet med lönen som arbetsgivaren tycker är lämplig. Förhandla upp budet som arbetsgivaren kommer med.

Förhandla om förmåner
Tänk på att du kan förhandla om förmåner också. Får du betalt för övertid eller extra semester? Kan du förhandla till en extra semestervecka? Betalar arbetsgivaren in tjänstepension? Om inte se till att få en högre lön för att kompensera detta. Kan arbetsgivaren erbjuda friskvårdsbidrag till gymkort? Om arbetsgivaren har kollektivavtal så ingår många förmåner automatiskt.

Ingångslönen följer dig
Din ingångslön kommer att följa dig i många år på din arbetsplats. Se till att ha prutmån inför löneförhandlingen.

Använd mål
Sätt upp mål på vad din drömlön är och vilken lön som är absolut den lägsta du kan tänka dig. Någonstans i mitten av denna skala är ditt förhandlingsmål.

Löneutveckling
Om din arbetsplats inte har kollektivavtal så måste du kontrollera när företaget har lönesamtal. Det bästa är om du kan få ett datum på löneförhandling inskrivet i ditt anställningsavtal. Arbetsplatser som har kollektivavtal använder sig av individuell lönesättning.

Hur lyckas man med en löneförhandling?

Här är några tips för att lyckas med en löneförhandling:

 • Förbered dig: Gör research på marknadslöner för din bransch och roll, samt förbered argument för varför du förtjänar en högre lön.
 • Var tydlig med dina mål: Var tydlig med vad du vill uppnå i förhandlingen, och förklara varför det är viktigt för dig.
 • Var professionell: Var professionell och respektfull under hela förhandlingen, det kommer att hjälpa till att skapa ett gott intryck och en positiv atmosfär.
 • Var flexibel: Var beredd att diskutera olika alternativ, som exempelvis extra semesterdagar eller förmåner, i stället för en höjning av lönen.
 • Var beredd att gå vidare: Var beredd att gå vidare om du inte kan komma överens med arbetsgivaren, det visar att du tar dina krav på allvar.
 • Var tålmodig: Löneförhandlingar tar tid, var tålmodig och fortsätt att följa upp och hålla kontakten efter förhandlingen.
 • Var tacksam: Om du får den löneökning du önskade, var tacksam och visa din uppskattning.
 • Var realistisk: Ha en realistisk förväntning om vad du kan få ut av en löneförhandling och var inte rädd att be om råd eller hjälp från en mentor eller kollega som har erfarenhet av detta.

Vad ska man lyfta fram som anställd vid löneförhandling?

När du förbereder dig för en löneförhandling som anställd finns det flera faktorer du kan överväga att lyfta fram för att öka dina chanser att få en högre lön. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 1. Prestanda och resultat: Betona dina prestationer och resultat på jobbet. Förklara hur du har bidragit till företagets framgång, till exempel genom att öka försäljningen, minska kostnaderna, förbättra kundnöjdheten eller leda projekt till framgångsrik slutförande.
 2. Kompetens och utbildning: Påpeka din utbildningsnivå och eventuella relevanta certifikat eller kurser du har tagit. Om du har utvecklat nya färdigheter eller specialiserat dig på vissa områden som är viktiga för ditt arbete, är det värt att nämna.
 3. Arbetsansvar och arbetsbörda: Beskriv dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Om du har tagit på dig extra arbetsuppgifter eller har haft ett ökat ansvar sedan din senaste löneökning, bör du lyfta fram detta.
 4. Arbetsmiljö och kultur: Om du har bidragit till att förbättra arbetsmiljön eller företagskulturen på något sätt, till exempel genom att främja samarbete, föreslå förbättringar eller delta i välgörenhetsinitiativ, kan detta vara en värdefull punkt att nämna.
 5. Marknadsvärde: Titta på vad andra i din bransch och region tjänar för liknande roller och kompetensnivåer. Om du upptäcker att din lön ligger under genomsnittet, kan du använda detta som ett argument för att få en högre lön.
 6. Långsiktigt engagemang: Om du planerar att stanna på företaget och har en stark arbetsvilja att bidra till dess framgång på lång sikt, kan du nämna detta. Arbetsgivare är ofta villiga att belöna lojala och engagerade anställda.
 7. Arbetsmiljö: Betona fördelarna med att ha dig som anställd, till exempel din pålitlighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta med andra i teamet.
 8. Föregående löneutveckling: Om din lön inte har ökat i tidigare förhandlingar, kan du påpeka detta och förklara varför du anser att det är rimligt att få en högre lön nu.
 9. Framtida mål: Diskutera dina framtida mål och hur en högre lön kan hjälpa dig att uppnå dem. Detta visar din planeringsförmåga och engagemang för att utvecklas inom företaget.
 10. Professionalism: Var artig och professionell under hela förhandlingsprocessen. Försök att vara öppen för diskussion och samarbete snarare än att vara konfronterande.

Det är viktigt att du förbereder dig noggrant, samlar relevanta bevis och övar på att kommunicera dina argument tydligt och övertygande. Kom också ihåg att vara realistisk i dina förväntningar och vara beredd på att kompromissa om det behövs för att nå en överenskommelse.

Vilka kriterier tittar en arbetsgivare på när de sätter lönen?

När arbetsgivare sätter löner och fördelar löneökningar mellan sina anställda tar de oftast hänsyn till flera faktorer och kriterier. Dessa faktorer varierar beroende på företagets policy och bransch, men några vanliga överväganden inkluderar:

 1. Erfarenhet och kompetens: Arbetsgivare tittar ofta på anställdas erfarenhet och kompetensnivå inom sitt yrkesområde. Anställda med mer erfarenhet eller specialiserade färdigheter kan förvänta sig högre löner.
 2. Prestanda och resultat: Hur väl en anställd utför sitt arbete och uppnår målen är en viktig faktor. De som har en bevisad historia av att leverera resultat och överträffa förväntningarna kan belönas med högre löneökningar.
 3. Arbetsuppgifter och ansvar: Anställdas arbetsuppgifter och ansvarsområden är också avgörande. De som har mer omfattande och ansvarsfulla roller har ofta rätt till högre löner.
 4. Utbildning och certifikat: Arbetsgivare kan ta hänsyn till den utbildningsnivå och eventuella yrkescertifikat som anställda har. Mer utbildning eller specialiserade certifikat kan leda till högre löner.
 5. Marknadsvärde: Arbetsgivare kan göra lönebenchmarking för att jämföra löner för liknande roller inom branschen och regionen. De strävar ofta efter att hålla sina löner konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla talang.
 6. Lönestruktur och företagets budget: Företag har vanligtvis en lönebudget som de måste följa. Arbetsgivare tar hänsyn till den totala budgeten och fördelar löneökningarna inom den ramen.
 7. Arbetsplatskultur och värderingar: Vissa företag kan ta hänsyn till faktorer som arbetsplatskultur och företagsvärderingar när de fördelar löner. Detta kan inkludera att belöna anställda som främjar samarbete eller stöder företagets värderingar.
 8. Ekonomisk prestanda: Företagets ekonomiska hälsa och prestation kan också påverka dess förmåga att erbjuda löneökningar. Om företaget går bra ekonomiskt, kan det finnas mer utrymme för högre löner.
 9. Förhandling och argumentation: Slutligen kan en anställds förmåga att förhandla och tydligt argumentera för en löneökning spela en roll. En väl genomtänkt förhandlingsstrategi och övertygande argument kan påverka arbetsgivarens beslut.
4.06 avg. rating (81% score) - 34 votes