Skriva CV – så här gör du

Skriva CV

Så här ska du skriva ditt CV. Din meritförteckning ska skrivas på ett professionellt och snyggt sätt som gör det lätt för rekryteraren att läsa. Det är tyvärr på det här området som många gör misstag. Några viktiga förbättringar kan göra skillnaden mellan dig och en annan jobbsökare.

Använd punkter istället för streck

Genom att använda punkter så kan du skapa ett mer lättläst CV. Ha alltid i åtanke att en rekryterare normalt sett söker igenom hundratals CV och bör kunna identifiera de viktigaste punkterna inom 30 sekunder. Använd därför max 5 punkter överst i ditt CV.

Skriv efter relevans för arbetsgivaren

Ditt CV riktar sig inte till dig utan till arbetsgivaren. Förbättra ditt CV genom att fokusera på den mest relevanta informationen.

Din befattning är det viktigaste, så lista det först, följt av arbetsgivare, staden och datum för start och slut av sysselsättningen. Skriv sen under vad du tog med dig från arbetsplatsen, vilka resultat levererade du? Hade du ansvar? Vad krävde jobbet från dig?

Lista också namnet på din utbildning och examen (använd inte förkortningar), skolan, staden och slutdatum.

Förutsätt inte att arbetsgivaren ska förstå dina förkortningar

Om du inte tror att arbetsgivaren är bekant med ett begrepp så ska du alltid precisera förkortningen eller använda ett annat ord. Undvik att använda akademiska termer eller högfärdigt språk för att beskriva dina kvalifikationer och erfarenhet.

Bli av onödiga ord och formatering i ditt CV

Du behöver inte ange datum för korta kurser eller fritidsintressen. Istället för parentes, använd dig av kommatecken, eftersom det förbättrar läsbarheten. Om utrymmet är begränsat kan du lämna ut kommentaren om att referenser är tillgängliga. Undvik att skriva ”jag” och ”mig” utan gå direkt på meningen, det är tillåtet att vara specifik i ett CV.

Betona de förmågor som du vill lyfta fram till din nästa arbetsgivare

Skriv viktigare prestationer och sådant som utmärkte ditt arbete hos din tidigare arbetsgivare.

Längden på ditt CV

Även om ett kortare CV är att föredra, så kan du unna dig 1-2 A4 för utrymme. Se till att du har mycket ”luftighet” i ditt CV, det blir skönare att läsa. Du kan göra detta genom att ställa in marginaler och genom att använda en mindre teckenstorlek, men inte mindre än 11. Om du använder rubriker på vänster sida med information på höger sida, kan du växla till rubriker överst med informationen nedan. Detta gör att du använder en kolumn i stället för två.

Inkludera en profil eller mål i början av ditt CV

Det gör det lättare för rekryterare att skanna ditt CV om du inkluderar en sammanfattning av dina mål, kompetens, utbildning och erfarenhet i början av dokumentet. Detta bör fokuseras på det jobb som du riktar dig mot.

Skriva CV – Här hittar du artiklar som hjälper dig:
Hur man skriver sitt första CV
Riktlinjer innan du börjar skriva ditt personliga brev
Vilken färg ska du klä dig i inför intervju?
Skriva CV – så här gör du
Konsten att söka jobb – filmserie med tips

4.47 avg. rating (89% score) - 36 votes

Lämna en kommentar