Tag Archives: LAS

Lagen om anställningsskydd (LAS) – Allt du behöver veta

LAS kom första gången 1974 och är i särklass den lag som fångat största intresset inom arbetsrätt. Lagen om anställningsskydd gäller alla arbetstagare, i både privat och offentlig sektor. Det finns få undantag som en arbetstagare med företagsledande ställning eller medlemmar av arbetsgivarens familj. De viktigaste reglerna i LAS är: anställningstid och anställningsform anställnings upphörande (uppsägning och avsked)… Läs Mer »