Lön – Allt om löner och ingångslön

Det finns mycket att tänka på när det kommer till din lön. Vad ska arbetsgivaren räkna in i din lön egentligen? Finns en plan för din löneutveckling tillhanda när ni ska diskutera lön? Här kan du läsa om vikten av individuell lönesättning och årliga lönerevisioner.

Vem bestämmer lönen i ett företag?

Överenskommelsen om din löns storlek görs mellan arbetsplatsens chef och dig vid anställningstillfället. Hur stor lönen blir avgörs ofta av det som är reglerat i det kollektivavtal som finns för din bransch. Även ålder och erfarenhet har betydelse och ska räknas in i din lön.

Det du borde ta reda på när ni diskuterar lön är hur löneutvecklingen kommer att se ut i framtiden. Diskutera även med chefen om anställningsförmåner som fri telefon, gymkort eller tjänstebil.

Kom ihåg att din chef vill ha en kompetent medarbetare och är troligtvis beredd att betala för det. Därför bör det finnas möjlighet att påverka lönens storlek.

Företaget och chefen är intresserade av att hålla din lön på en marknadsmässig nivå. Peka därför på kompetenser och erfarenhet och särskilj dig från dina konkurrenter på arbetsmarknaden. Chefen ska se till dig och dina kompetenser och inte jämföra generellt med marknaden. En individuell lönesättning ska bygga på din kompetens, ditt ansvar och hur du utför arbetsuppgifterna.

Kom ihåg att din löneutveckling sedan ska ske årligen genom en lönerevision. En lönerevision kan också ske vid andra tillfällen som när du får ändrade arbetsuppgifter eller skaffar mer kompetens. Håll koll på om du efter någon månad börjar få helt andra arbetsuppgifter än vad ni kom överens om. Arbetsuppgifterna ska tydligt framgå på ditt anställningsavtal.

Vad ingår i din lön?

Som anställd ser du följande i lönebeskedet:

 • timlön betalas för det antal timmar ett arbete utförts
 • veckolön eller månadslön betalas enligt avtal, oftast som en fast lön
 • prestationslön är en rörlig lön som betalas till dig om vissa arbetsresultat har uppnåtts (kallas ofta provision)
 • kombinerad fast och rörlig lön
 • bonuslön, ett slags resultatlön som betalas till dig eller din grupp om företaget gått med vinst

Du kan sedan få en massa olika tillägg eller avdrag på lönen. Lönetillägg kan bero på kompensation för övertid, ersättning för obekväm arbetstid, för resor eller semester. Avdrag får du för sjukdom, vård av barn och studieledighet.

Löneutbetalning sker i förskott eller efterskott (vanligen efterskott). Viktigt att komma ihåg är begreppen bruttolön och nettolön. Buttolön är den summa lön som skattepliktiga tillägg kommer att göras på. Det är din arbetsgivare som håller inne skatten och betalar ut den till skattemyndigheten. Nettolön är den summa som du får in på ditt lönekonto när skatten har dragits.

Fast lön

I många företag finns det lönetabeller som chefen förhåller sig till. Du får då ett lönerbjudande som tar hänsyn till din ålder och yrkeserfarenhet. Din löneutveckling sker sedan efter den lönetabellen. Om du däremot har individuell lönesättning blir det en annan förhandlingssituation mellan dig och chefen. Se då till att denne tar hänsyn till detta:

 • utbildning
 • erfarenhet
 • tidigare anställningar
 • flexibilitet och effektivitet
 • ansvar och kvalitetsmedvetande
 • kunskap om kärnverksamheten
 • motivation och intresse

Kom ihåg att din ingångslön kommer att följa med dig resten av tiden på företaget. Oftast är det svårt att höja lönen mer än 3% per år vilket gör att du förlorar stora summor pengar i det långa loppet på en felbedömning av din kompetens vid en anställning.

Rörlig lön

Det är idag mycket vanligt att företag använder sig av en rörlig lön som följer din prestation. Ofta är det företag som säljer komplexa och kunskapskrävande tjänster där din kompetens är avgörande för möjligheten att lösa kundens problem.

Bonuslön räknas ofta per år och överstiger vinsten en viss procent utbetalas en bonus till dig eller din chef.

Visste du att tandläkare får provision efter antal patienter de hinner med?


Skriva CV – Här hittar du artiklar som hjälper dig:
Hur man skriver sitt första CV
Riktlinjer innan du börjar skriva ditt personliga brev
Vilken färg ska du klä dig i inför intervju?
Skriva CV – så här gör du
Konsten att söka jobb – filmserie med tips

4.17 avg. rating (83% score) - 36 votes

Lämna en kommentar