Sverige går från industrisamhälle till kunskapssamhälle

Vi har varit och är än idag extremt beroende av vår export och våra industriföretag. Trenden är dock att produktionen flyttar till billigare produktionsländer som Kina, Indien, Sydamerika och Afrika.

Det är viktigt för dig att då och då tänka i ett samhällsperspektiv för att förstå händelser och samband på arbetsmarknaden och ekonomin. Vår vardag och ditt jobb påverkas av trender.

Så här kan vi skilja på industrisamhälle och kunskapssamhälle.

Industrisamhället Kunskapssamhället
Maskinen Datorn
Varor Information
Kapital Kunskap
Företaget Nätverket
Fossila bränslen Hjärnan
Arbetare Entreprenör
Massproduktion Individuellt

Sverige kommer att bli ett kunskapsintensivt samhälle. Vi kommer att agera konsulter för länder där produktionen kommer att ske. Teknikutvecklingen är snabb och blir snabbare. Människor gillar inte förändringar och vår tradition, kultur och värderingar är djupt rotade och kommer leva kvar länge. Globaliseringen kommer att förändra och öppna upp för nya möjligheter. Yngre har lättare att anpassa sig, ta till sig kunskap och ta risker. Därför är det inte helt osannolikt att de yngre kommer leda globaliseringens utveckling.

Framtidens företag

Marknaden
Svenska företag genomgår just nu en global anpassning eller går samman i fusioner med andra utländska företag. Det är nödvändigt då framtida marknader som Afrika, Sydamerika och Asien erbjuder möjligheter att sälja produkter, kunskap och tjänster.

Tekniken
En strukturomvandling pågar i Sverige, där antalet anställda inom industri och offentlig sektor minskar kraftigt. Inom industrin ersätts de monotona arbetsmomenten med robotar och högteknologiska lösningar som kräver allt färre anställda.

Även inom sjukvård och tandvård utvecklas tekniken mycket snabbt. Telemedicin innebär att en doktor kan ställa en diagnos på distans, patienten behöver inte längre finnas i samma rum. Nanotekniken gör t ex att en diabetspatient kan få ett mikrochips inopererat i kroppen, vilket både känner av och pumpar in patientens behov av insulin.

Handeln flyttar allt mer ut på internet med möjlighet till flexibilitet och försäljning av tjänster på distans. Även bank och finans flyttar ut sina tjänster på internet medan bankkontor stängs ner. Utbildningar flyttar ut på nätet och undervisningen sker på distans. Ett av världens största universitet är helt nätbaserat.

4.08 avg. rating (81% score) - 26 votes

Lämna en kommentar