Sverige går från industrisamhälle till kunskapssamhälle

Industrisamhället försvinner

Vi har varit och är än idag extremt beroende av vår export och våra industriföretag. Trenden är dock att produktionen flyttar till billigare produktionsländer som Kina, Indien, Sydamerika och Afrika. Det är viktigt för dig att då och då tänka i ett samhällsperspektiv för att förstå händelser och samband på arbetsmarknaden och ekonomin. Vår vardag … Läs mer