Framtidens yrkesroll – Kraven växer på flexibilitet och ansvarstagande

Framtidens yrkesroll

Nya företag och marknader ställer krav på individen. Arbetsgivare kommer i ökad omfattning att vilja köpa kompetens istället för närvaro, vilket gör att individen måste vara mer flexibel när det gäller att växla inom och mellan yrkesroller. På framtidens arbetsplatser måste medarbetaren vara beredd att regelbundet byta arbetsuppgifter, ta alltmer ansvar och ständigt utveckla sin … Läs mer

Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats

Med ny teknologi kommer nya arbetsplatser. Med allt mer informationshantering kommer mycket av arbetet koncentreras kring kontoret. Vi skulle därför kunna säga att allt fler arbetsuppgifter flyttar in på kontoret. Skulle vi gissa så kommer framtidens kontor vara allt mer anpassat för datorn och modern telekommunikation. Kanske har vi ett papperslöst kontor framtiden? En annan … Läs mer