Framtidens yrkesroll – Kraven växer på flexibilitet och ansvarstagande

Framtidens yrkesroll

Nya företag och marknader ställer krav på individen. Arbetsgivare kommer i ökad omfattning att vilja köpa kompetens istället för närvaro, vilket gör att individen måste vara mer flexibel när det gäller att växla inom och mellan yrkesroller. På framtidens arbetsplatser måste medarbetaren vara beredd att regelbundet byta arbetsuppgifter, ta alltmer ansvar och ständigt utveckla sin … Läs mer