Arbetsmarknaden är som börsen

Har du tänkt på att arbetsmarknaden fungerar lite som börsen? Det finns människor som erbjuder sin kompetens (säljare) och och det finns arbetsgivare som efterfrågar kompetens (köpare). Med konjunkturen varierar också efterfrågan på kompetens. Under högkonjunktur är det arbetstagare (du) som har överläge och i en lågkonjunktur har arbetsgivaren fördelarna på sin sida. Tänk på arbetsmarknaden som en handelsplats där ditt mål är att göra en bra affär.

Beteendet på arbetsmarknaden styrs av grundläggande ekonomisk teori, det vill säga behovet styr utbud och efterfrågan.

När ett företag eller organisation har ett kompetensbehov att fylla så beslutar man om att göra ett inköp av kompetens och rekrytera. Vilken rekryteringsmetod som väljs beror på kostnaderna för rekryteringen i förhållande till intäkten i form av medarbetarens bidrag till organisationen.

Arbetsgivare eller uppdragsgivare – Vad väljer du?

Många människor har idag en leverantörsrelation till sin arbetsgivare, eller kanske mer riktigt sin uppdragsgivare. Med det menas att många ekonomer, personalrekryterare, programmerare och lärare har ett eget företag där de erbjuder sina tjänster och marknadsför sin kompetens som konsulter för längre eller kortare uppdrag. Andra människor inom dessa yrkesområden söker en vanlig anställning. Gemensamt för båda är dock att efter en prisförhandling får man en ersättning eller lön från från sin kund eller arbetsgivare. Om du får behålla ditt uppdrag eller anställning beror på om du kan leverera den kompetens företaget behöver eller om den ekonomiska ställningen för uppdragsgivaren/arbetsgivaren tillåter det.

Marknadsför dig själv
Du är själv ansvarig för ditt yrkesliv och det är upp till dig att ta detta ansvar. Med ansvar menas att du ska fundera över erfarenheter, drivkrafter, prestationer, värderingar och trivselfaktorer. Paketera sedan denna mix av talanger som du har och se dig själv som en produkt. Hitta en köpare i form av arbetsgivare/uppdragsgivare som matchar och behöver dig.

Sveriges arbetsmarknad i siffror

Arbetstagare kommer och går hela tiden. I Sverige skapas varje år omkring en miljon arbeten som är längre än femton dagar. Det kan handla om allt från nyrekryteringar till ersättningsrekryteringar som har med konjunktur, sjukskrivning, föräldraledighet, vikariat och liknande att göra.

En felrekrytering kostar företaget 700 000 kronor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, PWC, kom i en undersökning 2006 fram till den totala kostnaden för småföretagens felrekryteringar är ungefär 18 miljarder kronor per år och att varje felrekrytering kostar 700 000 kronor.

Vad kostar din lön arbetsgivaren?
Den månadslön som du får i handen motsvarar inte alls arbetsgivarens faktiska lönekostnader. Arbetsgivaren betalar ytterligare 30 procent i arbetsgivareavgift. På det kommer kostnader som kompetensutveckling, pensionskostnader, administration och liknande som gör att en merkostnad på totalt 50 procent tillkommer utöver din lön. Lägg därtill själva kostnader för rekryteringen som ofta kan kosta mellan 30.000-200.000 kronor beroende på tjänst. Hos många företag blir därför personalkostnaderna den största kostnaden.

Numera finns det också specialiserade bemanningsföretag som arbetar med att hyra ut chefer till företag, timtaxan för att hyra en chef ligger på mellan 1000-3000 kronor per timme.

Se till att vara förberedd

Med alla dessa stora belopp som cirkulerar på arbetsmarknaden så är det viktigt att du förstår hur arbetsmarknaden fungerar. Om du gör det så ökar chanserna för dig att hitta en arbetsgivare som är ärlig och efterfrågar din kompetens till rätt pris. Det handlar om att hitta rätt arbetsgivare och hamna på rätt plats i rätt tid.

4.40 avg. rating (87% score) - 5 votes

Lämna en kommentar