Framtidens yrkesroll – Kraven växer på flexibilitet och ansvarstagande

Framtidens yrkesroll

Nya företag och marknader ställer krav på individen. Arbetsgivare kommer i ökad omfattning att vilja köpa kompetens istället för närvaro, vilket gör att individen måste vara mer flexibel när det gäller att växla inom och mellan yrkesroller. På framtidens arbetsplatser måste medarbetaren vara beredd att regelbundet byta arbetsuppgifter, ta alltmer ansvar och ständigt utveckla sin … Läs mer

Det är dyrt med nyanställning – vad kostar du?

Dyrt med nyanställning

För att få en siffra på hur mycket det kan kosta att nyanställa så har jag tagit fram ett exempel. Ett företag räknar på att avveckling och nyanställning av en civilekonom kostar dem mellan 900 000 och 1 000 000 kronor. Om det slutar 10 civilekonomer i företaget under ett år skulle det i sämsta … Läs mer

Framtidens löner innebär stora löneskillnader

Vi går mot ett kunskapssamhälle

En tydlig tendens när det gäller löner är individuell lönesättning. Vi går mot alltmer mot ett kunskapssamälle därför blir en lönesättning efter din kunskap mer motiverad Arbetsuppgifter, utbildning och kompetens kommer helt bygga på din prestation som individ, därför blir det allt svårare att hitta motiv till en kollektiv lönesättning. Lönespridningen och löneskillnaderna kommer att … Läs mer

Säga upp sig? Tänk på det här först

Säga upp sig från jobbet

Om du eller arbetgivaren vill säga upp din anställnings så behöver ni skriftligen skriva ett dokument om uppsägning. Det finns enligt LAS endast två skäl för uppsägning, arbetsbrist eller personliga skäl. Sparken på grund av arbetsbrist Arbetsgivaren bestämmer över sin verksamhet och kan besluta att arbetsbrist gäller för dig. Anledningar till arbetsbrist är ofta ekonomiska … Läs mer

Lagen om anställningsskydd (LAS) – Allt du behöver veta

LAS anställningsskydd

LAS kom första gången 1974 och är i särklass den lag som fångat största intresset inom arbetsrätt. Lagen om anställningsskydd gäller alla arbetstagare, i både privat och offentlig sektor. Det finns få undantag som en arbetstagare med företagsledande ställning eller medlemmar av arbetsgivarens familj. De viktigaste reglerna i LAS är: anställningstid och anställningsform anställnings upphörande … Läs mer

Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats

Med ny teknologi kommer nya arbetsplatser. Med allt mer informationshantering kommer mycket av arbetet koncentreras kring kontoret. Vi skulle därför kunna säga att allt fler arbetsuppgifter flyttar in på kontoret. Skulle vi gissa så kommer framtidens kontor vara allt mer anpassat för datorn och modern telekommunikation. Kanske har vi ett papperslöst kontor framtiden? En annan … Läs mer